Stapstenen voor Stene

Stapstenen voor Stene

Het historische polderdorp Stene ligt op de Oostendse stadsrand, vlakbij de luchthaven. De dorpskern is beschermd als dorpsgezicht. De noden zijn groot en heel divers:

 • klimaatrobuustheid;
 • waterbuffering en waterbeheersing;
 • een gemengd woonaanbod, in hogere dichtheid en met groter collectief gebruik;
 • een lagere autoafhankelijkheid en meer infrastructuur voor de zwakke weggebruikers;
 • minder parkeerdruk;
 • infrastructuur die rekening houdt met de dubbele vergrijzing;
 • ruimte voor jonge gezinnen.

Het project Stapstenen moet deze uitdagingen aanpakken. Oostende zet in op de kansen die de ligging aan de stadsrand en het Groene Lint biedt door stedelijkheid te introduceren en tegelijkertijd het eigen karakter van Stene te behouden.

De stad zal vier woonontwikkelingen realiseren die rekening houden met sociaal wonen, zorgwonen, cohousing en marktconform wonen in combinatie met voorzieningen als een crèche, jeugdlokalen en publieke ruimte. Het inbedden van die vernieuwende (woon-)ontwikkelingen in de structuur van het beschermde stads- en dorpsgezicht, vormt de grote uitdaging van dit stadsvernieuwingsproject. Oostende zet daarom vooral in op:

 • het verbeteren van de publieke infrastructuur;
 • de creatie van synergiën om de doorwaadbaarheid door de deelprojecten te vergroten;
 • het parkeren te clusteren;
 • het (semi-) publiek domein te optimaliseren.

Volgens Oostendenaar en Vlaams viceminister-president Bart Tommelein kan Stene dankzij Stapstenen voor Stene een voorbeeld worden voor toekomstige projecten. “Nieuwe woonontwikkelingen met voldoende open ruimte zullen ervoor zorgen dat Stene meer dan ooit bloeit en bruist. Daarbij zal aandacht zijn voor de sociale mix, energiezuinigheid, mobiliteit, enz. Uiteraard zal de stadsvernieuwing gebeuren met respect voor het historisch karakter van Stene Dorp.”

CONDOR stapt met Stenehof mee in het stadsvernieuwingsproject, lees hier alles over het project.

Interesse? Laat je gegevens bij ons achter.

Meer nieuws