Nieuwe wet op de mede-eigendom van kracht

Nieuwe wet op de mede-eigendom van kracht

Sinds 01 januari is de nieuwe wet op de mede-eigendom van kracht. De hervormingen optimaliseren de wetgeving van 2010. De federale regering hoopt zo de regels van de mede-eigendom beter af te stemmen op de praktijk.

Eigenaars van een appartement bezitten niet alleen hun eigen privévertrekken, maar ook een stukje van de gemeenschappelijke delen. Denk bijvoorbeeld aan de trappenhal, de lift, het dak, de gevel en de tuin.

Het beheer van de gemeenschappelijke delen wordt geregeld door het appartementsrecht, officieel de wet op de mede-eigendom van gebouwen en groepen gebouwen.

De nieuwe wet leidt ertoe dat de mede-eigenaars flexibeler kunnen beslissen en dat hun mede-eigendom efficiënter wordt beheerd.

Daarnaast is er een herbalancering van de rechten en plichten van de eigenaars, de huurders en de syndicus. Daardoor verscherpen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de bewoners van het gebouw.

Tot slot brengt de nieuwe wet heel wat verduidelijkingen aan de reglementering aan.

Meer nieuws